skip to Main Content
Otizm Spektrum Bozukluğu
Post Series: Tanılar

Neden bana bakmıyor? Seslendiğimde cevap vermiyor? Sürekli kendi halinde. 

Adına yanıt vermeme, kendi içine dönüklük, belirli rutinleri tekrar etme… Bunlar hepimizin bildiği otizm spektrum bozukluğu belirtileri. Otizmin görünen yüzü. Peki ya daha fazlası?

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Otizm, sosyal etkileşim ve dil ve iletişim becerilerinde bozulmalar ile sabit, tekrarlayıcı davranışlarla bir arada görüldüğü karmaşık bir nöro-davranışsal durumdur. Belirtilerin çeşitliliği nedeniyle, bu duruma artık otizm spektrum bozukluğu (ASD) denmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Belirtileri Neler?

Çok çeşitli belirtiler ve sosyal, iletişim gibi becerilerde farklı bozulma seviyelerini kapsar. Otizm spektrum bozukluğu normal yaşamı biraz kısıtlayan bir engelden, bakım gerektirebilecek yıkıcı bir duruma kadar uzanmaktadır.

otizm araba

Otizmi olan çocuklar iletişim kurmakta zorlanırlar. Başkalarının ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamada zorluk çekebilirler. Bu, kendilerini sözlerle veya jestlerle, yüz ifadeleriyle ve dokunuşla ifade etmelerini çok zorlaştırır.

Otizm ve Duyusal Hassasiyetler

Otizmli bireylerde duyusal hassasiyetler görülebilir. Duyusal hassasiyetleri olan bir çocuk, başkalarına normal görünen sesler, ışık, dokunuşlar, kokular veya manzaralar nedeniyle sıkıntı yaşayabilir, bazen acı bile çekebilir.

Otistik olan çocuklar, sallanma, veya el çırpma gibi tekrarlayan vücut hareketlerine sahip olabilir. İnsanlara olağandışı tepkiler, nesnelere bağlanma, rutinlerinde değişime direnç, dürtüsellik, agresiflik veya kendine zarar verme davranışları olabilir. Bazen çevrelerindeki insanları, nesneleri veya olanları fark etmiyor gibi görünebilirler.

otizm duymak istemiyor

Otizmli Bireyler Farklı Bilişsel Düzeylerde Olabilirler

Otizmi olan bazı insanlar bilişsel olarak bir dereceye kadar engelli olabilir. Gelişimin tüm alanlarında gecikmelerden daha çok, bireye özgü düzensiz beceri ve gelişim gerilikleri görülür. Örneğin başkalarıyla iletişim kurma ve onlarla ilişki kurma becerilerinde sorunlar görülürken, resim, müzik, matematik ya da ezber gibi diğer alanlarda olağandışı şekilde gelişmiş becerilere sahip olabilirler. Bu nedenle sözel zeka testlerine oranla sözel olmayan zeka testlerinde daha yüksek ve hatta ortalamanın üzerinde sonuç verebilirler.

Otizm Kaç Yaşında Anlaşılır?

Otizm belirtileri tipik olarak yaşamın ilk üç yılında görülür. Bazı çocuklar doğumdan itibaren belirtiler gösterebilir. Bazılarıysa ilk başta normal gelişim süreçlerini takip eder ve 18-36 aylık olduklarında aniden semptomlara kaymaya başlarlar. Otizm, erkeklerde kızlardan dört kat daha yaygındır. Hiçbir ırksal, etnik veya sosyal ayrım göstermemektedir. Aile geliri, yaşam tarzı veya eğitim seviyeleri, çocuğun otistik olma ihtimalini etkilemez.

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top