skip to Main Content
Asperger Sendromu
Post Series: Tanılar

İlk olarak Viyanalı çocuk doktoru Hans Asperger tarafından tanımlanan bir gelişimsel bozukluktur. Asperger sendromu, çocukluk döneminde başlayan ve sosyal etkileşimi zorlaştıran bir farklılıktır. En önemli belirtileri aşırı içe kapanıklık, iletişim sorunu ve beceri zayıflığıdır. Genel özellikleri itibarı ile otizme benzer. Tıpkı otizm gibi, asperger sendromu da bir ömür yaşamı etkileyen bir farklılıktır.

 

Otizmle benzer yönleri olsa da otizmden farklı tutulmuştur.

Genellikle 4-11 yaşları arasında Asperger sendromu tanısı konulmakta olup, Aspergerin tipik özellikleri olan sosyal etkileşimde bozukluk, tekrarlayıcı davranışlar, bilişsel gelişim eksikliği ve aşırı içe kapanıklık aranır. Çocuklar farklı ortamlarda gözlemlenir ve öğrenme tarzı, motor gelişim, güçlü ve güçsüz yanları ve bağımsız yaşam becerilerine bakılır. Yetişkinlere Asperger tanısı koymak daha zordur. Otizmde olduğu gibi Asperger sendromunda da erken tanı çok önemlidir.

 

Okul öncesinde belirtileri ile yaşıtlarından ayrılan Asperger sendromlu çocuklarda görülen tipik özellikler şöyledir:

 

-Konuşabilmelerine rağmen sohbeti başlatma ve sürdürmede zorluk yaşarlar.

-Değişiklikten hoşlanmazlar.

-Aşırı derecede içine kapanıktırlar.

-Tekrarlayıcı davranışlar sergiler, tekdüze konuşurlar.

-Karşısındaki konuşurken değişen ses tonunu anlamaz, esprileri algılayamazlar.

-Konuşmalar resmidir

-Göz kontağı zayıftır.

-Bir iki konuda aşırı ilgili olup detaycı olabilirler.

-Sevdiği konularda aşırı konuşur, tek taraflı sohbete dalarlar.

-Motor becerilerinde ortalamaya göre öğrenme daha geç gerçekleşir.

 

Bu belirtilerden herhangi biri görüldüğünde, çocuğun Asperger sendromu olduğu düşünülmemelidir. Birkaç belirtinin birden çocukta görülmesi ve teşhisin uzmanlar tarafından konması gerekmektedir.

 

Asperger sendromu yaşam boyu sürse de uygun ve etkili müdahale yöntemleri ile belirtileri büyük oranda azaltılır. Çocuğun diğer çocuklar ile etkileşimlerini artırma hedefinde yapılan eğitimler, çocukların kendilerine yetmesini sağlayarak toplumda etkin bir şekilde rol almasına yardımcı olur. Asperger sendromu için uygulanan müdahale programları, sosyal vasıfları ve iletişimi geliştirmek ile davranış yönetimlerinden oluşmaktadır. Çocuğun gelişimine paralel olarak sürekli ayarlanan eğitim programı okulda sürdüğü kadar evde de devam ettirilir.

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top