skip to Main Content
AGTE
Post Series: Testler

AGTE, 0-6 yaş arası çocuk ve bebeklerde gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişim değerlendirme aracıdır. Bu test ülkemize özgü olup, çocuklarımızın anlık gelişim ve beceri takibini  ebeveynlerden elde edilen bilgilerle ölçen bir envanterdir. Ebeveynlerin çocukları hakkında verdiği bilgiler uzun süreli gözlemlere dayanmaktadır.

Envanterin geçerlik ve güvenirlik katsayıları oldukça yüksek olup, 0-6 yaş bireyleri değerlendirmede faydalı bir kaynak olarak kullanılabilir. Çocuklarda psikolojik gelişimin saptanabilmesi için uygulanan bu test uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kısa süreli testlere denk gelebilen bebeğin hastalık, yorgunluk gibi geçici durumları annelerin uzun süren değerlendirmelerine yansımadığı için, sonuçlar kısa süreli değerlendirmelere göre daha güvenilirdir. Annelerinden bilgi alınmasının bir başka yararı ise, değerlendirme sürecine annelerin doğrudan katılabilmesidir.

Bu envanter 1993 yılında Işık Savaşır, Nilhan Sezgin ve Neşe Erol tarafından 0-6 yaş arası çocukları değerlendirmek geliştirilmiştir.

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top