skip to Main Content
Benton Görsel Bellek Testi
Post Series: Testler

Beyin Kompleks bir Organ

Benton Görsel bellek testinin ölçtüğü görsel bilgi, diğer görsel bilgi veren testlerden farklı. Bunun sebebi beynin çok kompleks şekilde çalışan bir organ olması. Örneğin bir sesi duymak ile onu idrak etmek farklı görevler. İdrak ettiğiniz sesin nesne sesi mi, insan sesi mi gibi olduğuna karar verip gruplandırmak; ardından grubuna göre anlamlandırmak; anlamlandırdığın sese uygun cevabın belirlemek; bu cevaba yönelik görsel, duyusal, bilişsel ve motor bölgelere görevler vermek; bu görevlerin beden tarafından uygulanması… Tek bir ses parçası için bile beyinde yüzbinlerce nöron harekete geçiyor, bir koordinasyonla çalışıyor. İki beyin yarısı da bu süreci farklı değerlendiriyor. Ve bunların hepsi saniyeden kısa bir sürede gerçekleşiyor. 

Aynı şey görsel bellek için de geçerli. Görmek tek bir başlık altında toplanan onlarca beceriyi içeriyor. Görsel testler de bunlara göre ayrılıyor. Görsel bellek testleri görme testlerinden farklı. Görme becerisini ölçen testler göz ya da beyinde görme bölgesindeki hasarları inceliyor. Görsel bellek testleri ise gördüğünüz şey ile ilgili beynin işleyişinde bir takılma durumu olup olmadığını. Görsel belleğin çalışma şeklini anlamak için görsel idrak, görsel tespit, görsel dikkat, görsel refleks ya da düzlemsel, mekansal boyutlara göre onlarca farklı boyutu inceleyebilirsiniz. Benton görsel bellek testi ise görsel idrak, görsel dikkat ve görsel tespit belleği üzerinden mekansal hafızayı değerlendiriyor.  

Benton Görsel Bellek Testi Nedir?

Benton testi, idrak, dikkat ve tespit hafızası fonksiyonları üzerinden görsel belleği ölçen bir testtir. 8 yaş ve üzeri çocuklara ve yetişkinlere uygulanır. Test, aynı zamanda mekansal belleği ölçer.

Nöropsikolojist Arthur Lester Benton‘un 1974 yılında bulduğu ve geliştirdiği Benton testinde, amaçlanan, şekillerin hafızada ne kadar kaldığını ölçmektir. Görsel belleğin, motor yetenek ve algılamadan ayırt edilmesi için kullanılır. Test, şekillerin hafızada tutulup tutulmaması ile ilgilenir.

Testte, şekiller kullanılır. Şu yöntemler uygulanır:

  • Bir şekle bakarak aynısının çizilmesi
  • Bir şekle bir süre baktıktan sonra akılda kalanların çizilmesi
  • Belirlenen şeklin, diğer birçok şekil arasından tanınması gibi.

Testi Kimler Uygulayabilir?

Benton Görsel Bellek Testi uygulamaya yetkin kişiler, üniversitelerin psikoloji ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun olmuş olmalıdır. Bu, daha çok testin yorumlanması aşamasında önemlidir. Ayrıca Benton Görsel Bellek Testinin uygulacıyıcı sertifikasına sahip olmalıdır.

Test Kimlere Uygulanabilir?

Benton Görsel Bellek Testi asperger sendromu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, down sendromu, mozaik down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, gelişimsel gerilik, disgrafi, diskalkuli, disleksi gibi özel öğrenme güçlüğü durumlarında, ya da gelişimsel bir gerilik söz konusu olmaması durumunda da gerek duyulduğunda istenebilir ve uygulanabilir.

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top