skip to Main Content
Ergoterapi
Post Series: Eğitsel Müdahale Programları

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi kliniğinde, Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın yanında gönüllü staj yaptığım dönemde sıklıkla duyduğum bir şeydi ergoterapi. Birçok gelişimsel konuda eksiklerini tamamlamasına karşın diş fırçalamada, montunu giymede takılmalar yaşayan çocuklarda. Günlük yaşam becerilerinde sıkıntılar yaşayan çocukların ergoterapi seanslarını almaları, gelişimlerini hızlandırıyordu. 

Özel eğitim söz konusu olduğunda, uzmanlaşma çok önemli bir olgu. Tuvalet becerisinin kazandırılmasından tutun, akademik becerilere, diş fırçalamadan hırka giyme ve çıkarmaya ya da ayakkabı bağlama ve çözmeye, her alanda uzmanlaşmak gerekiyor. Çalışılacak her bir konunun, alanında uzman kişiler tarafından ele alınması vakit kaybını önlüyor ve süreci hayli hızlandırıyor. Bizim çocuklarımız için zaman çok önemli, bu noktada uzmanların katkısı çok değerli. Fizyoterapist, dil terapisti, uygulamalı davranış analisti, oyun terapisti ve özel eğitim uzmanlarının öneminin farkındayız. Ama yeni yeni duyduğumuz bir uzmanlık alanı olan ergoterapinin değerinin henüz hak ettiği kadar fark edilmediğini düşünüyorum. 

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi, anlamlı ve maksatlı etkinliklerle sağlığı ve yaşam kalitesini yükselten birey merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapi iş ve uğraşı terapisi olarak da bilinmektedir. Ergoterapinin temel amacı bireylerin günlük yaşam becerilerini kolaylaştırıp geliştirmektir. Ayrıca meslek sahibi olmak ve iş yeri düzenlemeleri de yine ergoterapinin konularındandır.  

 Ergoterapi Seanslarını Kimler Almalı?

Normal gelişim gösteren çocuklar dahil olmak üzere Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Down Sendromu, Otizm Spektrum Bozukluğu gibi özel gereksinimli tüm çocuklara uygulanıp, günlük yaşam becerilerinin kazanılmasında büyük başarı sağlayan bir müdahale yöntemidir.

Ergoterapi Seansını Kimler Verebilir?

Üniversitelerin Ergoterapi lisans bölümünü tamamlayanlar ergoterapist ünvanını almaktadır. Ayrıca sağlık bilimleri fakültesi bölümlerinden mezun olanlar da ergoterapi yüksek lisans ya da doktora programlarını tamamlayarak ergoterapist ünvanını alabilmektedir. 

Ergoterapi Yaklaşım Modelleri Neler?

Bireysel yaklaşımlar

Yaralanma ya da hastalık gibi çeşitli nedenlerle işlevlerini kaybetmiş bireylerin, günlük yaşamlarında bir yardımcıya gereksinim duymadan, kendi yetileriyle işlerini tamamlayabilmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmesi kendi bağımsızlıklarını artırır.

Özel eşyaların kullanımı

 Kendilerine özel olarak yapılmış araçlar ve bu araçlarla ilgili bireye verilen eğitimler önemlidir.

İstihdam

Bireylerin, yaşam alanları ve çalışma alanları ile ilgili olarak çalışma koçluğu programlarına tabi tutulması gerekir.

İşyerinin uyarlanması ve çalışanların oryantasyonu

Çalışma esnasında oluşabilecek ergonomik bozukluklara karşı, çalışanların uyarılması ve eğitilmesi gerekir.

Yaşamın içine dahil etme

Nörogelişimsel ve psikolojik bozukluklarda yaşamın günlük akışı içinde özgürlüğü geliştirici, toplumsal katılımı sağlayıcı uğraşı aktiviteleri gerçekleştirilmelidir.

 

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top