skip to Main Content
MAKATON Dil Ve İletişim Terapisi
Post Series: Eğitsel Müdahale Programları
İngiltere’de Özel Eğitim üzerine yaptığım ziyaretlerde, özel eğitimde akademik becerilere odaklanmanın İngiltere’de de yoğun olarak yaşandığını gözlemledim. Fakat İngiltere bu konudaki eksiğini görmüş ve en önemli beceri olan iletişim becerileri üzerine yoğunlaşmış durumda.
Yaşamın ve eğitimin merkezinde olan sosyalleşme ve iletişim becerilerine odaklanarak akademik becerileri kazandırmanın kolaylaşması ve hızlandırılması amaçlanıyor. Bunun için İngiltere, sadece özel gereksinimli çocuklara değil, tüm halkına Makaton dil ve iletişim programı eğitimi vererek bu durumu çözmeye hazırlanıyor.
 
Özel gereksinimli çocuklarımızda büyük çoğunlukla alıcı dil becerileri ilerlerken ifade edici dil becerilerinde tıkanabiliyoruz. Bunun birçok sebebi var. Beyinde alıcı dil ile ifade edici dilin farklı bölgeler tarafından yönetilmesi, bu bölgeler arası yolaklar, ya da ifade edici dil becerilerinin dışavurumu için gerekli motor becerileri yöneten bölgeler gibi.
 
Makaton, İngiltere’de sadece otizmlilerde değil, down sendromu, serebral palsi ya da iletişim problemi yaşayan NGG bireyler gibi farklı gruplarda da uygulanan multimodal bir iletişim yöntemi programı. İşaret dili, jest, mimik, beden dili gibi birden fazla iletişim biçimine dayanmakta. Bu sayede beyindeki farklı bölgesel problemlere göre şekillendiriliyor.
 
Çocukların yapabildiklerine odaklanarak, dil açısından en üst düzeyde fayda sağlanıyor.
Ayrıca iletişimin yanı sıra okuma-yazma eğitimini de destekleyen bir dil programı Makaton. Disleksi ve disgrafi için İngiltere’de okuma-yazma eğitiminde de kullanılıyor.
 
Makaton yaş grubu ayırt etmeksizin bebek işaret dili eğitimi verilen 6 aydan, yetişkinliğe kadar kullanılabiliyor. Hikayeler, drama, şarkılar gibi etkinliklerle desteklenen programla, iletişime geçmenin ve iletişimin işlevselliğini fark eden özel gereksinimli bireyde sesli çıktılar artıyor ve sözlü iletişim gelişiyor. Kendini ifade edememekten dolayı ortaya çıkan öfke problemleri ve agresyon da azalıyor. Seanslarda çalışılan etkinlikler ev ortamında da tekrar edilerek eğitimin etki hızı ve kalıcılık sağlanıyor.
 
Özce Zeynep AKÇIN
NöroBilim Uzmanı
Özel Eğitim Uzman Öğretici
Makaton Dil Programı Uygulayıcısı
NöroPlay Oyun Terapisi Uygulayıcısı
This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top