skip to Main Content
Konuşmanın Nöroanatomisi

Yürütücü şebekeler beynin iki yarısında da birer tane olmak üzere beş çifttirler. Bunlardan dil şebekesi de iki tarafta bulunmakla birlikte; dil, sol hemisferde geniş bir alan tarafından yürütülmekte, sağ beyin ise bu işleme katkıda bulunmaktadır. Dilin beyinde yapılanma modeli hiyerarşik ilişkidir. Yani, konuşma üretiminde tüm şebekelerin rolü vardır. Örnek vermek gerekirse, konuşmanın planlanması için dil şebekesi, konuşma için gerekli kelimeler için limbik şebeke, motor yüz hareketleri ile sesin üretimi için yürütücü şebeke görev almaktadır diyebiliriz. 

Dil şebekelerine daha yakından bakacak olursak, sol hemisferde yürütücü dil şebekesi dil bilgisi kurallarını kendine görev edinmişken, sağ hemisferde dilin tonlanmasını konu almaktadır. Dil şebekesi sol hemisferde premotor korteks içerisindeki Broca alanından başlayarak, sırasıyla Arkuat Fasikül, Wernicke alanı ve arkada posterior parietal bölgede bulunan angüler girus ve çevresine kadar devam etmektedir.

Motor becerilerden sorumlu alan, premotor korteksin Broca dışında kalan alanında konuşlanır. Bu sayede Broca’da kodlanan konuşma ile ilgili temel motor bilgiler, bu alan ile vücuda taşınabilir. 

Broca önceki süreçte Wernicke ile ilişkilidir. Dilbilgisi, Wernicke tarafından Arkuat Faskül liflei ile Broca’ya ulaştırılmaktadır. Bu sayede Broca yüz, dudak, dil hareketlerini ile nefes ve ses tellerini yöneterek konuşmayı gerçekleştirir. 

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top