skip to Main Content

MSc. Nörobilim
Özel Eğitim Uzman Öğretici
Special Education in English
Makaton Dil ve İletişim Programı Uygulayıcı
Nöroplay Oyun Terapisi Uygulayıcı
ETEÇOM, OÇİDEP, ABA, GOBDÖ, AGTE

Özce Zeynep Akçın 1985 yılında Bursa’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi’nde başladığı lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini ise Nörobilim alanında, “L-Name ile Oluşturulan Preeklampsi Modeli Üzerinden Yavru Ratlarda Otizm Spektrum Bozuklukların Araştırılması” üzerine, Üsküdar Üniversitesi’nde yaptı. Lisans eğitimi süresince Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Türk Eğitim Vakfında drama eğitmeni olarak gönüllü çalışmalarda bulundu. Anaokullarında sınıf öğretmeni olarak ve Nova Özel Eğitim Merkezi (Özel Sezgin Kartal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi), BrainGym, DKA gibi özel eğitim merkezlerinde  otizm spektrum bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, zihinsel engelli ve down sendromu tanıları almış 0-8 yaş arası çocuklar ile çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı eğitim ile eğitimini tamamlayarak Özel Eğitim Uzman Öğretici sertifikasını aldı. Şu anda Bursa ve İstanbul’da, Türkçe ve İngilizce Özel Eğitim Danışmanlığı yapmaktadır.

2013 yılında İngiltere’de, Bath&Spa Üniversitesi’nde, özel eğitim alan çocukların kaynaştırma eğitimine yönelik ”Avrupa Ülkelerinde Bilişsel Yaklaşım ile Özel Eğitimde Kapsayıcı Eğitimin Yaygınlaştırılması” üzerine sertifika eğitimi aldı. 2018 yılında Londra’da sadece otizmlilerde değil, down sendromu, serebral palsi ya da iletişim problemi yaşayan NGG bireyler gibi farklı gruplarda da uygulanan ve disleksi ve disgrafi için okuma-yazma eğitiminde de kullanılan multimodal bir iletişim yöntemi olan MAKATON Dil Programı eğitimini aldı.İngiltere’de bulunduğu süreçte otizmli bireyler için bağımsız yaşam evleri, otizmli bireyler için destekli yaşam evleri, Ulusal Otizm Derneği, Özel eğitim alanında çalışanlar eğitimcilere ve gölge öğretmenlere eğitimler veren eğitim merkezleri, otizmli bireylere uygun restoran, otel, tiyatro ve müzeler gibi yerlere ziyaretler gerçekleştirdi ve yaptıkları çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. İngiltere’de otizmli bir bireyin yıllık programının yapılması, aile ve uzman toplantıları ile ev gözlemlerine katılarak bireyle çalışan uzmanlar ve yapılan çalışmalar üzerine bilgi aldı. 

Özce Zeynep AKÇIN’ın genel araştırma konuları, otizm spektrum bozukluklarının doğum öncesi nörogelişimsel sebepleri, OSB’de görülen nörolojik farklılıklar ile bunların OSB’de görülen semptomlarla ilişkisi, bu farklılıklar ile semptomlara eğitsel yöntemlerin etki şekli ve düzeyi üzerinedir. Hedefi ise çocukların ve ailelerin hayatlarının kolaylaştırılması ve bunun için ihtiyaç duydukları imkanlara sahip olmasının sağlanmasıdır. 

Doç. Dr. Barış Ekici editörlüğünde yazılan “Otizm – Hayatı Kolaylaştırma Kılavuzu” kitabının yazarlarındandır. Kartal Belediyesi, Fatih Belediyesi, Okan Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi gibi farklı platformlarda “Özel Gereksinimli Bireylerde Özel Eğitim ve Dil Terapisi Uygulamaları”, “Otizm ve Beyin”, “Beyinde Öğrenme Süreçleri ve Eğitsel Öneriler”, “Otizmin Sebepleri”, “Otizmin Nörobilimi”, “Özel Eğitim Alanında Çalışmak” ve “Rodentlerde Otizm Modelleri” eğitimlerini vermiştir. Halen Prof. Dr. Tayfun UZBAY ve Doç. Dr. Serhat ÖZEKES ile Üsküdar Üniversitesi Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Otizm Spektrum Bozukluklarının doğum öncesi sebepleri, önleyici tedavi yöntemleri ve tanılayıcı yapay zeka yazılımı geliştirme konuları üzerine yaptığı bilimsel araştırmalarını sürdürmektedir. Prof. Dr. Sinan CANAN ile ÖzelBeyinler projesini yürütmektedir. Cerrahpaşa Hastanesi’nde Prof. Dr. Barış KORKMAZ’ın çocuk nörolojisi kliniğinde gönüllü staj yapmıştır. 

Aldığı Mesleki Eğitimler ve Sertifika Programlarından Bazıları

 • Nöroplay Nöroloji Temelli Oyun Terapisi
 • MAKATON – Multimodal Dil, Konuşma ve İletişim Programı, Central Care, London
 • Özel Gereksinimli Bireylerde Dil ve Konuşma Gelişimi – Uzm. Dkt. Mehmet ONGUN 
 • DIR® FLOORTIME™ 101 – ICDL Graduate School
 • Otizmin Hafif ve Silik Şekilleri – Prof. Dr. Yankı Yazgan, 
 • Otizmde İyileşme Mümkün Mü? – Prof. Nahit Motavallı Mukaddes – Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • ETEÇOM (RT), Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (Responsive Teaching) – Prof. Dr. İbrahim H. Diken
 • AcuPressure 101
 • Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi – Anadolu Üniversitesi
 • Rutin Temelli Değerlendirme ve Erken Müdahale (Routines-Based Assessment & Early Intervention) – Prof. Dr. Robin McWilliam (Siskin’s Child Institute, USA) – Anadolu Üniversitesi
 • Artikülasyon (Dil ve Konuşma Terapisi) – Mehmet ONGUN, DKT; Marhaba BOBOCHOLOVA, DKT; Ali YILDIRIM,DKT – Speech Academy
 • Eğitsel Teknoloji Tasarımı ve Geliştirilmesi (Design and Development of Educational Technology) – MIT School of Distance Education
 • Oyun Tasarımına Giriş (Introduction to Game Design) – MIT School of Distance Education
 • Çocuk Değerlendirme Testleri – Kim Psikoloji
 • Erken Çocuklukta Pozitif Davranışların Desteklenmesi (Positive Behavior Support for Young Children) – University of Washington
 • Avrupa Ülkelerinde Bilişsel Yaklaşım ile Özel Eğitimde Dahil Etme Eğitiminin Yaygınlaştırılması (Promoting Inclusion with Cognitive Approach in European Countries) – Bath&Spa University
 • Marmara Üniversitesi Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Konferansı – ABD ve Danimarka’dan Öğretim Üyeleri ile Okul Gözlemleri
 • Yaratıcı Drama – Marmara Üniversitesi 7. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi
 • Öfke Yönetimi — Marmara Üniversitesi 7. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi
 • Okul Öncesi Müzik Etkinliklerinde Ritim – Marmara Üniversitesi 7. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi
 • Öğretmenin Doğası ve İnsan Algısı – Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı
 • Diksiyon ve Okuma – Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı
 • Branş Derslerinde Yaratıcı Drama – Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı
 • Öfke Kontrolü ve Yaşam Koçluğu – Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı
 • Etkili Öğretmenlikte İmaj ve Beden Dili – Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı
 • Marmara Üniversitesi Eğitim Günleri
 • Otizm Üzerine Bir Söyleşi, Prof. Dr. Yankı Yazgan – Marmara Üniversitesi
Back To Top